֯⭒ red star rising: oracle 88 ⭒֯

✨ press play for the auspicious oracle audio ✨

i trust in the courage of u. i trust that u can. i trust that u will. i trust that U R. i trust.