֯⭒ red star rising: oracle 70 ⭒֯

✨ press play for the auspicious oracle audio ✨

i see you.