֯⭒ red star rising: oracle 7 ⭒֯

✨ press play for the auspicious oracle audio ✨

begin. simply begin. that is all that’s needed.