֯⭒ red star rising: oracle 56 ⭒֯

✨ press play for the auspicious oracle audio ✨

i’m sorry.