֯⭒ red star rising: oracle 20 ⭒֯

✨ press play for the auspicious oracle audio ✨

to be included is to include one’s Self.